Gäresta Bildelar AB

Köpvillkor


Läs våra villkor och ladda ner retursedel

Leveransvillkor

Varor skickas med Posten och DHL. Vi skickar även med Jetpak inom blekinge.

Kunden får själv granska paketet vid mottagandet och eventuella reklamationer av transportskador sker till både transportföretaget och till Gärestá Bildelar.

Skador på emballaget ska omgående anmälas till transportföretaget. Om emballaget är intakt men delen är skadad ska detta anmälas till transportföretaget inom 7 dagar. Om detta inte görs så ersätts inte delen.

Delar beställda innan kl 14.00 skickas i regel samma dag. Undantag kan förekomma om delarna ej finns på lager.

Returrätt

Delar får returneras inom 14 dagar vid distansköp. Vid köp över disk gäller 8 dagars öppet köp. Gärestá Bildelar ska meddelas via telefon innan delen/delarna skickas/lämnas tillbaka. Av oss bifogad följesedel ska alltid returneras med godset och personnummer samt bank, clearingnummer och kontonummer ska vara skrivet på densamma. Utan dessa uppgifter behandlas ej returgods. Returavgift uttages med 20 % eller lägst 200kr + fraktkostnader för funktionsdugliga delar som skickats tillbaka. Vid retur av defekt del återbetalas hela beloppet om inte vi har en annan del att erbjuda. Detta sker i första hand och en annan del skickas så fort den defekta delen har kommit i retur.


Garantier

Delar garanteras felfria vid ankomst. Om defekter finns meddelas köparen om detta innan leverans och ett nytt pris kan förhandlas fram ifall kunden trots allt vill beställa den aktuella delen. 30 dagars funktionsgaranti lämnas. Detta gäller från datumet som står på kvitto/följesedel. Reklamation måste anmälas till Gärestá Bildelar innan hantering av ärendet påbörjas. Vi avgör vilken åtgärd som kan bli aktuell i varje enskilt ärende. Garantin ersätter i första hand delen. Om annan del ej kan erbjudas betalas pengarna tillbaka. Kostnader för montering/demontering ersätts ej! Garanti gäller ej delar som använts för tävlingsbruk eller orsakats av handhavandefel, andra komponenters defekter och liknande. Delen skall vara fackmannamässigt monterad för att garantin ska gälla.