Företagspolicy: Värna om miljö, omhänderta avfall och skrota bilar på bästa miljöriktiga sätt. Att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Sälja fullgoda bildelar och ge bästa tänkbara service till låga konkurrenskraftiga priser. Att tillämpa humana garanti och bytesvillkor. Företaget grundades 1950 av en man vid namn Harry Berggren. Verksamheten bestod då i att bygga om och reparera traktorer, maskiner och dyligt åt bönderna i området.Verksamheten gick mer och mer över till handel med skrot, samt att inköpa amerikanska bilar och så småningom europeiska bilar för demontering av delar till försäljning. 1974 tog Inge Lindahl och Bruno Pettersson över företaget som renodlade verksamheten till att omfatta bildemontering, däckverkstad och bilreparationer. Företaget auktoriserades av Länsstyrelsen och blev 1975 medlem i Sveriges Bilskrotares Riksförbund. Sedan 1974 har företaget samarbetat med- och köpt demonteringsbilar av försäkringsbolagen, vilket innebär att vi saluför nyare begagnade bildelar av god kvalite. Alltsedan övertagandet 1974 har stora investeringar skett i mark, byggnader, utrustning och miljöåtgärder. Tomtarealen är idag 10.000kvm. Byggnaderna som omfattar kontor, försäljning, lager, demontering, däckverkstad och bilverkstad uppgår till 2.600 kvm. Alla demonterade delar (över 50.000) förvaras inomhus, till största del i uppvärmda lokaler. Rikligt lager av prisvärda fabriksnya delar finns för omgående leverans. 1992 datoriserades företaget, och är med i två gemensamma databaser för bildemonterare. De delar vi inte har i lager försöker vi skaffa eller förmedla. I dagsläget har företaget 6 anställda och omsätter cirka 5 mkr. Företaget demonterar cirka 500 bilar per år, varav cirka 300 krockskadade bilar från försäkringsbolagen.